Minot

Pascal

Snoeien & vellen van bomen

Snoeien, vellen, demonteren van gevaarlijke bomen, stronkfrezen, hakselen, af ruimen van afval…
English spoken.

Minot Pascal

 Docteur Decroly 52 - 1180 Ukkel